معاینات دوره ای

مدارک مورد نیاز :   کارت ملی ،کارت پایان خدمت یا معافیت

معاینات ادواری در واقع حکم مهر تائید بر معاینات پیش از استخدام را دارد . چنانچه اولین علائم بروز بیماری ها ( اعم از شغلی و غیر شغلی ) نمایان شود ، طی انجام معاینات ادواری (حداقل سالی یکبار) میتوان با صرف کمترین هزینه جلوی پیشرفت بیماری را گرفت و سلامتی شاغل را تضمین کرد.
از این منظر معاینات ادواری نوعی بیمه عمر تلقی میگردد که از بروز ازکارافتادگی های پیش از رسیدن به سن بازنشستگی در نیروی کار و تولید کشور، جلوگیری می کند.

فاصله ی زمانی انجام معاینات دوره ای به گونه ی کار ، موادی که کارگر با آن تماس دارد و سن کارگر بستگی دارد برای نمونه کارگران در معادن زغال سنگ هر سه تا شش ماه یک بار ، در معادن ذوب فلز هر سه ماه یک بار و کارگرانی که با بخار های سرب در تماسند هر پانزده روز یک بار باید معاینه شوند اما اگر منظور از انجام این معاینه ها تنها بررسی سلامت کارگر است ، این فاصله یک سال در نظر گرفته میشود .
اهداف معاینات ادواری بدین شرح می باشند:

  1. تشخیص و درمان به موقع بیماری ها و عوارض ناشی از کار ( مثل تشخیص و درمان درد های کمری پیش از مزمن شدن و آسیب زدن به دیسک و انجام عمل جراحی پرهزینه و اغلب بی نتیجه )
  2. توصیه برای تغییر شغل و یا محدود کردن کار درافراد بیمار
  3. جلوگیری از انتقال بیماری های واگیر دار
  4. پیشگیری از بروز بیماری ها و عوارض ناشی از کار در کارکنانی که شغل مشابه دارند.
  5. انجام مطالعات و کارهای پژوهشی برروی عوامل زیان آور محیط کار
  6. ارزشیابی و تعیین میزان کارآئی روش های کنترلی عوامل زیان آور محیط کار

معاینات ادواری زمانی سودمند و قابل استناد هستند که توسط گروه پزشکی دارای مهارت و تجربه کافی در زمینه طب کار انجام گیرد.
بدین منظور توصیه میگردد معاینات ادواری ترجیحا توسط “پزشک متخصص طب کار” و در نبود وی توسط “پزشک عمومی دوره دیده طب کار ” انجام گیرد.