رادیولوژی و سونوگرافی

  • دستگاه سونوگرافی جهت انجام انواع سونوگرافی های عمومی و تخصصی و داپلر رنگی عروق
  • انجام تمام گرافی عمومی و تخصصی با دستگاه فول دیجیتال رادیولوژی
  • انجام گرافی پانورکس دندانهای فک بالا و پایین بصورت کامل با دستگاه فول دیجیتال