راه اندازی رادیولوژی

راه اندازی رادیولوژی

۹ آبان ۱۳۹۳

دستگاه سونوگرافی جهت انجام انواع سونوگرافی های عمومی و تخصصی و داپلر رنگی عروق
انجام تمام گرافی عمومی و تخصصی با دستگاه فول دیجیتال رادیولوژی
انجام گرافی پانورکس دندانهای فک بالا و پایین بصورت کامل با دستگاه فول دیجیتال