معاینات بدواستخدام

مدارک مورد نیاز :  یک قطعه عکس  ،  کارت ملی  ،  پایان خدمت برای اقایان

طبق ماده ٩٠ قانون تامین اجتماعی ،از جمله وظایف کارفرمایان قبل از به کار گیری افراد انجام معاینات پیش از استخدام می باشد:

نظربه اینکه آگاهی از وضعیت جسمی و روحی پرسنل در انتخاب شغل مناسب نقش اساسی داشته و عدم تناسب شغل با وضعیت وتوانائی افراد ممکن است منجر به حوادث ناشی از کار و یا تشدید بیماری گردد ، لذا در اجرای ماده ٩٠ قانون تأمین اجتماعی خواهشمند است قبل از به کار گماردن پرسنل نسبت به انجام معاینات پزشکی از طریق مراکز مجاز اقدام و نتیجه معاینات جهت درج در پرونده بیمه شده همراه با اولین لیست به این شعبه تحویل و رسید دریافت نمائید. بدیهی است در صورت عدم انجام معاینات چنانچه افراد به کار گرفته شده ازکارافتاده و یا بیماری آنان تشدید شود و یا فوت نمایند و این موضوع حسب نظریه اعلامی از سوی مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان ناشی از عدم تناسب شغل وی با وضعیت جسمی و روحی تشخیص داده شود صندوق تأمین اجتماعی به تکالیف خود در قبال بیمه شده عمل نموده و حسب مقررات مربوط نسبت به وصول خسارات ناشی از پرداخت مستمری ها و سایر حمایت ها از کارفرما اقدام  می نماید.

با توجه به اینکه ، انتخاب کار ، به اندازه توان ، قابلیت ، ذوق و آمادگی کارگر بستگی دارد و برگزیدن مناسب تا حدودی زیاد سلامت کارگر را فراهم کرده و در ضمن سبب افزایش بازده کار نیز می گردد ، امروزه معاینه های پیش از استخدام از اهمیت بسیار برخوردار است . همخوانی رضایت بخش با کار ، به ویژه برای جوانانی که برای نخستین بار به کار مشغول می شوند بسیار مهم است . زیرا اگر در کار نخست ، همخوانی رضایت بخش به دست نیاورد ، همسازی ایشان با کارهای بعدی به اشکال دچار خواهد شد .

 یکی از مهمترین و اساسی ترین برنامه های پیشگیری از بروز بیماریها و حوادث ناشی ازکار در هرکشوری که به عضویت سازمان  بین المللی کار و بهداشت جهانی درآمده ، انجام معاینات پزشکی جهت افراد شاغل می باشد.در کشور ایران سازمان تامین اجتماعی به عنوان مهمترین و عظیم ترین سازمان حمایت کننده از نیروی کار و تولید در برابر آسیب های گوناگون ازجمله آسیب های ناشی از ابتلا به بیماری ها و حوادث ناشی از کار قانونا موظف شده تا تسهیلاتی  را جهت ارائه خدمات مربوط به معاینات پزشکی شاغلین بیمه شده در مجموعه کلینیک های طب کار ایجاد نماید .

اهداف معاینات پیش از استخدام:

۱-  اطمینان یافتن از اینکه فرد استخدام شده از نظر جسمی و روانی برای کار مورد نظر مناسب می باشد. ( ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی )
۲-  به کار گماردن کارگران در مشاغلی که متناسب با ظرفیت های جسمی و روانی آنها باشد.
۳-  اثبات وجود یا عدم وجود  اثرات احتمالی ناخوشایند کار بر سلامت فرد که  در آینده ممکن است منجر به ازکارافتادگی شاغل و ادعای خسارت توسط وی یا سازمان بیمه گر گردد.  

۴- به منظور شناسایی و پیشگیری از بیماریهای حر فه ای است.
۵-  بیماری هایی که به واسطه نوع شغل در افراد ایجاد می گردد مثل انواع خاصی از سرطانها اکثرا علی رغم صرف هزینه های هنگفت متاسفانه غیر قابل درمان هستند و درهنگام شروع علائمی ندارند و تنها از طریق معاینات و گاهی با یک آزمایش بسیار ساده و کم هزینه میتوان به وجود آنها پی برد و از پیشرفت آنها جلوگیری کرد.

۶- حفظ سلامت سایر كارگران
۷ – حفظ صنعت و سرمایه
۸ – تعیین اختلالات و عوارض قبلی كارگر و ثبت در پرونده وی
۹ –  كشف بیماریهای قابل سرایت كارگر و جلوگیری از انتشار آنها بویژه در افرادی كه با مواد غذایی سروكار خواهند داشت
۱۰ –  تشكیل پرونده پزشكی و استفاده از آن در مراجعات بعدی كارگر
۱۱ –   آشنا شدن به روحیات كارگر و اطلاعات بهداشتی وی